Turnbulli 100 miljoni dollari suurune pant koduvägivalla vastu

MAS_Malcolm-Turnbull_239312058

Malcolm Turnbull on Austraalia peaministri kingad täitnud veidi üle nädala ja tema esimene töökord on lahendada Austraalias ängistava perevägivalla probleem.Selle nädala alguses teatas Turnbull, et keskendub uutele meetmetele, mille eesmärk on vähendada nende partnerite poolt naiste vastu toime pandud murettekitava vägivalla määra.

Täpsemalt öeldes valmistab Turnbull ette uut kohustust, mis eeldatavasti ületab 100 miljonit dollarit, mis parandab teenuseid, laiendab varjupaiku ja toetab tuge perevägivalla alla sattunud või tõsises ohus olevatele naistele. Siia kuulub ka politsei- ja hädaabitöötajate isikliku turvatehnoloogia arendamine ning perevägivalla hoiatamise koolitus.

Naistevastane vägivald on tänavu nõudnud juba ülekaalukalt 63 inimelu, Austraalias on nädalas peaaegu kaks perevägivalla surma ja politsei vastab kogu riigis keskmiselt 657 perevägivalla väljakutsele päevas.Meie uue peaministri sõnade järgi “päris mehed naisi ei löö”.